Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

356 träffar

Moment B – diskussion/reflektion

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle. I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (...

Är då de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik rasistiska?

Ett moment i vilket du som lärare går nu går tillbaka till de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik och tittar på om de uttrycker rädslor eller om de klumpar ihop grupper på ett rasistis...

Översikt över de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik

Ett moment i vilket du som lärare går igenom de vanligaste strömningarna i svensk invandringskritik.    Förbered Förberedlektionen genom att plocka fram och gå igenom relevant material – d...

Sammanfattning

Ett moment i vilket du som lärare med elevernas hjälp sammanfattar arbetsområdet och de viktigaste kunskaperna och insikterna som eleverna tar med sig därifrån.   Förbered Förbered momentet genom...

Utvärdering

Arbetsområdets sista moment. Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet.   Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att ta fram eventuella formulär för utvärdering som du vill använda,...

Vem är en ”riktig svensk”?

Ett moment i vilket du som lärare guidar eleverna igenom en övning och en diskussion där definitionen av svenskhet står på programmet.   Förbered Förbered lektionen genom att förbereda dig noga...

Genomgång av pedagogisk planering

Ett moment i vilket du går igenom den pedagogiska planeringen.   Förbered Förberedmomentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.   Genomför Gå ige...

Elevinflytande och examination

Ett moment i vilket ni tillsammans bestämmer på vilket sätt ni ska arbeta med arbetsområdet, hur det ska examineras och vilka tidsramar som gäller.   Förbered Förbered momentet genom att mycket...

Sammanfatta och repetera

Ett moment i vilket du som lärare hjälper eleverna att repetera och sammanfatta det ni pratat om. Förbered Förbered momentet genom att själv repetera och sammanfatta i en form som fungerar för dig. O...