Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

356 träffar

Diskussion kring arbetsformer och examinationsformer

Ett moment i vilket ni tillsammans bestämmer på vilket sätt ni ska arbeta med arbetsområdet, hur det ska examineras och vilka tidsramar som gäller.   Förbered momentet genom att mycket tydligt at...

Presentation av arbetsområde och pedagogisk planering

Ett moment i vilket du går igenom arbetsområdet och den pedagogiska planeringen.   Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen. &nb...

Får 14-åringar ha sex?

Ett moment i vilket du som lärare ställer en enkel fråga och ser vad elevernas svar tar dig.   Förbered Förbered lektionen genom att vid behov läsa in dig på relevant lagstiftning och fundera kri...

Utvärdering

Arbetsområdets sista moment. Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet.   Förbered momentet innan lektionen genom att ta fram eventuella formulär för utvärdering som du vill använda.   U...

Examination – vem är egentligen en riktigt svensk?

Ett moment i vilket ni examinerar (eller börjar examinera) arbetsområdet på det sätt ni kommit överens om i arbetsområdets inledning.    Förbered Förbered lektionen genom att ta fram det materia...

Vilken blir din strid?

Ett moment i vilket du som lärare återkopplar till frågan som slängdes ut under sista momentet i förra lektionen: vad de är beredda att kämpa för i framtidens Sverige? Vad är inte förhandlingsbart? Va...

Har alla pojkar snopp? Är alla snippbärare flickor?

Ett moment i vilket du som lärare går igenom de mest grundläggande begreppen kring könsidentitet och (förhoppningsvis) komplicerar elevernas liv ganska mycket.    Förbered Förbered lektionen geno...

Är du rasist, eller? Var går gränsen mellan att vara kritisk mot invandring och att vara rasist?

Ett moment i vilket du som lärare kortfattat går igenom  skillnaden mellan kritik mot invandring och rasism och också förklarar de mekanismer som många gånger ligger bakom rasismen i det som sägs av i...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (...