Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

256 träffar

Spåkulan och hjärnan

Klippet handlar om vikten av förförståelse kopplat till hjärnans behov av att se mönster och förmåga att fylla i delar som saknas. Lika viktigt är det för eleverna att aktivera sina långtidsminnen kri...

Frågetecknet och hjärnan

Följande klipp förklarar vikten av att förstå texten, att den betyder något. Utan förståelse är det svårt att minnas. Att läsa en text man inte förstår kan skapa en känsla av meningslöshet, vilket sän...

Summatecknet och hjärnan

I klippet får eleverna en förklaring till varför det är så viktigt att sammanfatta det man har läst. Sammanfattningen hjälper dem såväl att koda in det läsa i långtidsminnet som till insikten av att d...

Introduktion till analys med kort förklaring och exempel

Ett moment i vilken du som lärare fördjupar elevernas kunskaper kring hur en gör en bra analys. Förbered momentet genom att själv repetera det relevanta stoffet och lägg upp en plan för hur du ska pre...

Kedjan och hjärnan

I följande klipp poängteras kunskapen om att hjärnan alltid kopplar ihop det nya man läser med något man redan kan. Det är så hjärnan lagrar information. Ibland när man redan kan mycket om ett område...

Människan, kläder och mode

Detta moment är skapad för att introducera arbetsområdet, känna av elevernas förkunskaper men även för att få ingång deras tankeprocess kring kläder och vänja dem vid att diskutera ihop. Frågorna berö...

Bomull – från planta till plagg

Detta moment utgår från en presentation på åtta blad som innehåller bl.a. nya begrepp som bör förklaras under presentationens gång så att eleverna kan ta till sig dem och börja använda dem. Du bör där...

Pedagogisk planering

Nu när eleverna fått ett litet smakprov på arbetsområdet kan du gå igenom den pedagogiska planeringen med dem. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet och vilka färdighet...

Mode då och nu

Förberedelser Presentationen består av 17 blad. Under varje blad finns det anteckningar där lärarguiden finns. Där finns även tips på frågor att ställa till eleverna för att få igång reflektion och di...

Att öva analys med formativ återkoppling

Ett moment i vilket du som lärare låter eleverna öva analyser och ger dem formativ feedback under tiden   Förbered lektionen genom att distribuera bifogad övning – eller en egen övning du t...