Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

354 träffar

Blad – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris.   

Filer och länkar till ”Hitta blad”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Blad – moment 3

Detta moment innehåller övningarna “Bladen” och “Färgjakten med mera”. (Som inspiration till dig som lärare, inför övningen om blad, kan du titta på filmen ”Markinventering i Klagshamn – P...

Blad – moment 2

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska jobba med växter och andra naturföremål. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna sortera och gruppera växter och naturföremål samt kunna namnge några...

Moment 1: Läs om bananflugan

FÖRBEREDELSE FÖR LÄRAREN Gruppera eleverna, tre och tre, innan momentet börjar. Tips 1 till gruppindelningen: Gruppindelning kan ske m h a https://webtools.itgonline.se/ Klicka på fältet Groupie SKAPA...

Hjärnan och minnesprocessen

Här ges en illustrativ och förenklad bild av minnesprocessen som förklarar varför det är viktigt att tänka aktiva tankar när man vill minnas. Här nämns också begrepp såsom “minnesledtrådar”, “framploc...

Spåkulan och hjärnan

Klippet handlar om vikten av förförståelse kopplat till hjärnans behov av att se mönster och förmåga att fylla i delar som saknas. Lika viktigt är det för eleverna att aktivera sina långtidsminnen kri...

Frågetecknet och hjärnan

Följande klipp förklarar vikten av att förstå texten, att den betyder något. Utan förståelse är det svårt att minnas. Att läsa en text man inte förstår kan skapa en känsla av meningslöshet, vilket sän...

Förstoringsglaset och hjärnan

I det här klippet ligger fokus på att reda ut oklarheter och förklara för eleverna att man ibland måste fortsätta fast det “är tråkigt”. Detta hänger nämligen tätt ihop med hjärnans behov av att spara...

Summatecknet och hjärnan

I klippet får eleverna en förklaring till varför det är så viktigt att sammanfatta det man har läst. Sammanfattningen hjälper dem såväl att koda in det läsa i långtidsminnet som till insikten av att d...