Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

357 träffar

Blad – moment 3

Detta moment innehåller övningarna “Bladen” och “Färgjakten med mera”. (Som inspiration till dig som lärare, inför övningen om blad, kan du titta på filmen ”Markinventering i Klagshamn – P...

Filer och länkar till ”Hitta blad”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Blad – moment 2

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska jobba med växter och andra naturföremål. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna sortera och gruppera växter och naturföremål samt kunna namnge några...

Blad – moment 1

Börja med att titta på introduktionsfilmen “Näringskedjor”. Ni kommer återkomma till filmen flera gånger under kommande lektioner. Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som ha...

Moment 4: Kolla svaret!

Följande moment måste genomföras mycket senare än moment 3 i o m att det tar tid att erhålla svar från forskarna! När svaren har erhållits är det dags att göra en uppföljning av frågorna, som skrevs t...

Vem äter vem – moment 1

Samtala med eleverna om insektshotellen och om insekterna ni tittat på. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från den övningen. Titta även på dagg...

Moment 3: Dags att ställa frågor till en forskare!

FÖRBEREDELSER FÖR LÄRAREN Gå igenom webbsidan först. Kontrollera var eleverna ska ställa sina frågor någonstans (du klickar på listan med ”Fråga om…”). Eleverna delas in i grupper (t...

Insektshotell – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris. I samband med när ni...

Hjärnan och minnesprocessen

Här ges en illustrativ och förenklad bild av minnesprocessen som förklarar varför det är viktigt att tänka aktiva tankar när man vill minnas. Här nämns också begrepp såsom “minnesledtrådar”, “framploc...

Spåkulan och hjärnan

Klippet handlar om vikten av förförståelse kopplat till hjärnans behov av att se mönster och förmåga att fylla i delar som saknas. Lika viktigt är det för eleverna att aktivera sina långtidsminnen kri...