Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

72 träffar

Intro – Konst inte konst

Se introduktionsfilmen, kort diskussion och ta reda på elevernas förkunskaper och se vad de har för uppfattning om konstformen. Låt även eleverna diskutera kort vad de har för åsikter kring konstforme...

Digipress

Eleverna ska arbeta med och förbereda de digitala presentationerna. De elever som är färdiga kan öva på att presentera sitt arbete för en klasskamrat, alternativt fungera som digital support för de el...