Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

73 träffar

Tack för kaffet

Nu är detta arbetsområdet slut och det är dags för eleverna att göra en kort utvärdering. Låt eleverna svara på följande: Nämn två bra saker med arbetsområdet och en sak som går att utveckla eller fö...

Pedagogisk planering – Konst inte konst

Ni ska i detta momentet gå igenom den pedagogisk planeringen tillsammans med eleverna.  

Intro – Konst inte konst

Se introduktionsfilmen, kort diskussion och ta reda på elevernas förkunskaper och se vad de har för uppfattning om konstformen. Låt även eleverna diskutera kort vad de har för åsikter kring konstforme...