Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

72 träffar

På allvar

Nu är det dags för eleverna att komma igång med arbetet med det riktiga verket. Konstformen är måleri/graffiti i A3 format (alternativt större om det finns att tillgå), förslagsvis med akrylfärg eller...

Det händer

Låt eleverna berätta lite kort om arbetet så här långt och låt även de andra i klassen ge återkoppling kring arbetet.

Teddy

Visa TED education-filmen om graffiti och historiken kring konstformen. Syfte med att se filmen är att skapa lite perspektiv hos eleverna.

Och historien fortsätter

Eleverna ska fortsätta arbetet med sitt konstverk. Målet är att de ska färdigställa arbetet i det här momentet. För de som är färdiga går det bra att förbereda inför den slutgiltiga expositionen. Så s...

Expotime

Det är nu dags att förbereda utställningen. Se till så att varje elev i den mån det går själv får placera ut sitt verk.   Förslag på att förbereda: Tejp, häftmassa, hålslagare och tråd, fästkudda...

Verner

Det är nu dags för vernissage! Samtliga i gruppen ska få ta del av den konst som nu är exponerad. Det är viktigt att låta detta moment får ta sin tid, så att eleverna ges utrymme för reflektion. De s...

Reception

Samla gruppen framför de olika verken och låt eleverna nu komma med respons. Välj ut ett antal som uttrycker sig om respektive verk. Det ska ges utrymmer för både god och dålig kritik om de olika kons...

Tack för kaffet

Nu är detta arbetsområdet slut och det är dags för eleverna att göra en kort utvärdering. Låt eleverna svara på följande: Nämn två bra saker med arbetsområdet och en sak som går att utveckla eller fö...

Klotter

Visa presentationen ”Konst överallt”. Låt eleverna få titta på, studera och kort analysera varje bild, en efter en. Detta görs gemensamt muntligt i helklass.   Att tänka på: Målet är...

Pedagogisk planering – Konst inte konst

Ni ska i detta momentet gå igenom den pedagogisk planeringen tillsammans med eleverna.