Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

72 träffar

Filer och länkar till ”Sagan om Dianas jakt”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Filer och länkar till ”Besök i Kungsparken”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom

Filer och länkar till ”Skapande av egen skulptur”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Digipress redovisning

Eleverna ska redovisa sina presentationer inför klassen. Tid ska ges åt de andra eleverna för att komma med kritik, respons och frågor.

Estetikinspo

Visa en kort film om olika sorters gatukonst. Detta i syfte för att inspirera eleverna till det kommande momentet om att själva producera grafitti/måleri.

Skissen

Visa övningsfilmen om att skissa. Eleverna ska nu skissa upp sina tankar och idéer om deras kommande verk. I skissen ska det även anges var verket rent fysiskt om än fiktivt önskas placeras. Så som ex...

Skissanalys

Eleverna ska i helklass presentera det som denne har valt att arbeta med. Be dem visa upp deras skisser och låt dem göra en kort beskrivning om hur de har tänkt så långt. (Exempelvis om motivet i sig,...

Skissa på

Eleverna ska fortsätta arbeta med sina skisser och understryk för dem vikten av god planering kopplat till gatukonst. Så som fysisk placering, disposition, form och storlek, samt ljusförhållandet. Lå...

Malmö levererar

Visa en kortfilm om Malmö/Brasilien gatukonstnären Limpo. Låt eleverna ge kort återkoppling på filmen.

Dokumentera mera

Be eleverna att gå ut och fotodokumentera minst ett offentligt konstverk som de har uppmärksammat i sin närmiljö. De ska sedan under nästa lektion skapa en kort digital presentation, som sedan ska vis...